PREMIERA
Z dniem pierwszym września 2014 oficjalnie przekazujemu system QuAiPS w państwa ręce.

Aktualną wersję systemu QuAiPS jest wersja o znaku kodowym "C".

Dziękujemy wszystkim !
... czytaj więcej ...
IDEA
QuAiPS - System zaprojektowany w oparciu o koncepcję APS (Advanced Planning & Scheduling).

Ideą projektową systemu QuAiPS było zbudowanie uniwersalnego systemu do zarządzania dowolnymi usługami za pomocą dowolnych zasobów (ludzkich, materialnych, niematerialnych etc.) w dowolnym czasie oraz umożliwienie użytkownikowi za pomocą zjednoczenia kilku (dowolnej ilości) niezależnych systemów QuAiPS do zarządzania dowolnym konsorcjum w dowolnym czasie - niezależnie od różnic ekonomicznych, politycznych czy środowiskowych w jakich systemy te pracują.
... czytaj więcej ...

Technologia
JAVA, HTML5Wersje
Desktop, WWW, MobileSystem operacyjny
MS Windows, LINUXSerwer splikacji
Tomcat, GlasfishBaza danych
MSSQL, PostgreSQLLokalizacja
Cloude, Serwer Klienta


Społeczność produktowa
Czym jest społeczność produktowa?

To pewna grupa powiązanych ze sobą, na polu wykonuwanej usługi, firm.

Relację tę bardzo dobrze widać, gdy usługę stanowi pewna praca, której wykonanie wymaga zaangażowania kilku odrębnych podmiotów. Na czas wykonania usługi, podmioty te powoługą osobliwą społęczność.

 
Schemat systemu
Zleceniodawca czy podykonawca - to tylko róznica sytuacyjna!

Każdy raz jest zleceniodawcą, a raz podywkonawcą. Zleży to wyłącznie od punktu widzenia ...

... a zatem, niech punktem widzenia będzie umowa, a w zasadzie jedna ze stron umowy.
 
Biznes obiektowy
Każda firma (przedsięwzięcie) wytwarza pewne dobra (obiekty) korzystając z pewnych zasobów (innych obiektów).

Jest to reguła ogólna (ludzie kreują pomysły korzystając z umysłu, maszyny wytwarzają produkty korzystając z materiałów).

Jak widać obiekty mogą być materialne jaki i niematerialne.

... czytaj więcej ...